Αποτελέσματα κλήρωσης τις 16 Ιανουαρίου 2017 ανά κατάστημα για τις δωροεπιταγές των 50€

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε” σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Καλαφατίδη Ξενοφών ,στους Αμπελόκηπους Καστοριάς και στα γραφεία του ιδιόκτητου κτιρίου της εταιρίας, στις 20-11-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30’ π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 

1ον    Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στο  διπλάσιο του ήδη ως σήμερα  καταβεβλημένου και αντίστοιχα  τροποποίηση των άρθρων 5 και 37 του καταστατικού. Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελεσθεί με διανομή στους μετόχους μέρους του κονδυλίου, κέρδη εις νέον, τα οποία σχηματίσθηκαν μέχρι και την χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 

2ον    Διάφορα.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ     27-10-2016

-Ο-  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ.
Ξ.  ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Καλαφατίδη Ξενοφών, που θα πραγματοποιηθεί στις 24/07/2016, στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας, στους Αμπελόκηπους Καστοριάς, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00’ μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Καλαφατίδη Ξενοφών, που θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2015, στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας, στους Αμπελόκηπους Καστοριάς, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00’ μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον     Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως από 1-1-2014/31-12-2014.
ΘΕΜΑ 2ον     Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών , των ευθυνών της χρήσεως   1-1-2014/31-12-2014.
ΘΕΜΑ 3ον     Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για την χρήση 1-1-2015/31-12-2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
ΘΕΜΑ 4ον     Διάφορα.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ     25-05-2015
-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ξ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ

«100 τυχεροί στην εορταστική κλήρωση των καταστημάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10/12/2014 – 5/1/2015»

1. H εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανώνυμη παραγωγική, εμπορική και παροχής υπηρεσιών εταιρεία» (στο εξής «Διοργανωτής») διοργανώνει Διαγωνισμό «100 τυχεροί στην εορταστική κλήρωση των καταστημάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10/12/2014 – 5/1/2015» με κλήρωση δώρων (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε αγορές από τα καταστήματα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο) και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (οι «συμμετέχοντες»).

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΡ. ΑΡΤΗ 6 – 52100 – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Α.Φ.Μ. 999835220 Α. ΜΑΕ 50707/54/Β/01/007

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Καλαφατίδη Ξενοφών, που θα πραγματοποιηθεί στις 29/06/2014, στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας, στους Αμπελόκηπους Καστοριάς, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00’ μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον     Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως από 1-1-2013/31-12-2013.

ΘΕΜΑ 2ον     Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών , των ευθυνών της χρήσεως   1-1-2013/31-12-2013.

ΘΕΜΑ 3ον     Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για την χρήση 1-1-2014/31-12-2014 και καθορισμός της αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4ον     Διάφορα.


ΚΑΣΤΟΡΙΑ     26-05-2014


-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ξ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις προσφορές των φυλλαδίων μας μέσω newsletter. Εγγραφείτε τωρα!

Facebook